Auglýsing frá Konstuniversitetets Teaterhögskola Helsingfors

apríl 7, 2020

Konstuniversitetets Teaterhögskola (Helsingfors) söker

PROFESSOR I SKÅDESPELARKONST (på svenska)

med ett föränderligt ansvarsområde för en tidsbunden femårsperiod som börjar 1.1.2021.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 3.5.2020 kl. 23:59 (UTC +2).

Information om anställningen och ansökningsprocessen på https://www.uniarts.fi/sv/allman-info/lediga-jobb/

Linkedin https://www.linkedin.com/school/uniartshelsinki

Uniarts Helsinki = Academy of Fine Arts + Sibelius Academy + Theatre Academy

Konstuniversitetet är en öppen mötesplats för konstarterna, ett kritiskt universitetssamfund för modiga förnyare och experter på tradition. Vi skapar en unik miljö där konstnärer får utvecklas och stärker konsten och dess förändringskraft. Konstuniversitetet är ett av världens ledande universitet inom scenkonst och består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Vi har sammanlagt cirka 2000 studerande och 60 professorer och antalet årsverken uppgår till 700.

www.uniarts.fi

 

Instagram feed